Wednesday, September 30, 2009

DIALOG ANTARA AGAMA : MENGAPA PERLU?

Kunjungan James B. Steinberg, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat menemui Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak beberapa hari lalu memberikan gambaran bahawa kepimpinan Barrack Obama begitu mengharapkan sokongan Malaysia bagi membuka rundingan baru dengan negara-negara Islam.

Harapan yang begitu tinggi itu bukan sahaja merupakan penghormatan, malah membuktikan bahawa kesungguhan sebuah negara kuasa besar untuk menerima asas-asas Islam yang diamalkan oleh Malaysia sebagai negara Islam yang maju dan progresif. Malaysia turut dilihat sebagai sebuah negara yang mampu mengekalkan diri-ciri kesederhanaan dan ini dapat apabila wakil negara kuasa besar itu mahu menjadikan negara ini sebagai contoh sebuah negara Islam yang berjaya.

Semasa menyatakan hasrat tersebut, Steinberg turut mengharapkan Malaysia dapat membantu menganjurkan dialog antara agama yang melibatkan pelbagai negara bagi membolehkan terbentuknya persefahaman masyarakat berbilang bangsa. Ini dimungkinkan oleh sikap pelbagai pihak yang berprasangka dan melihat perbezaan antara agama sebagai faktor yang menyebabkan persengketaan. Pelbagai pendapat dan teori mengenai ketidaktentuan pandangan telah menyebabkan agama dilihat sebagai impuls yang menjerumuskan konflik, perbalahan dan perseteruan yang berpanjangan, khususnya antara Islam dan Kristian.

Berdasarkan perubahan paradigma politik antarabangsa semasa, faktor perbezaan agama dikatakan berjaya membangkitkan kekacauan dan pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan. Ia dicuba dijawab oleh pelbagai penganut agama dengan cara yang berbeza-beza. Justeru sesuai dengan “Kebangkitan Kembali Agama-Agama” pada Milenium Ke 3, ekoran kemerosotan moral yang berlaku dalam faham kapitalis, sistem pengurusan dan perniagaan , banyak pihak mencari-cari bentuk penyelesaian melalui kaedah kekuatan spiritual, emosi dan mistik korporat.

Agama sebagai sumber utama membangkitkan kekuatan moral, kembali ditonjolkan sebagai sumber motivasi dan agen perubahan yang semakin memberikan kesan. Dan, kerana itulah kekuatan nilai-nilai Islam telah dipandang serong oleh segelintir penganut agama Islam sehingga dianggap sebagai cabaran dan musuh terbesar.

Kesan dari perubahan tanggapan inilah banyak pihak mula memberikan perhatian kepada Islam, termasuk pilihan bagi menyelesaikan kemerosotan sistem kewangan kapitalis. Islam semakin meluas dikaji dan diteliti walaupun semakin banyak dicemoh, bilangan penganutnya semakin bertambah berbanding dengan agama-gama lain.

Bagi beberapa pengkaji hubungan antara Islam dan Kristian sama ada dari Amerika Syarikat, Eropah dan negara-negara timur telah melihat Islam mempunyai kekuatan tersendiri dan mampu menarik transformasi pemikiran dan peradaban. John Louis Esposito misalnya, amat tertarik dengan hasil tinjauan yang dilaksanakan oleh Gallup”s World Poll sepanjang tahun 2001 hingga 2007 ke atas 35 buah negara mojoriti penduduknya beragama Islam.

Melalui tinjauan tersebut, beliau merumuskan dapatan bahawa ahli-ahli yang mengkaji mengenai terosisme selama ini sebenarnya tidak mempunyai data lengkap untuk menjelaskan sikap Islam. Tinjaun tersebut memberikan gambaran bahawa 93 peratus responden muslim tidak pernah membenci Barat walaupun sebahagian besarnya bersikap kritis terhadap Barat.

Menurutnya lagi, walaupun muslim kritis terhadap Barat “mereka tetap mengagumi banyak hal yang dilakukan Barat, seperti bidang teknologi dan kebebasan.” Dan, kerana itulah beliau terus menggesa masyarakat antarabangsa supaya melihat kepada keputusan tinjauan tersebut dan “biarkanlah data yang memimpin percakapan atau pembahasan mengenai Islam. Jangan lagi biarkan para ahli mengatakan hal-hal yang mereka fikirkan.” Rumusan ini dapat dikaji melalui buku yang ditulis bersama Dalia Mogahed, Who Speaks For Islam: What A Billion Muslims Really Think, N.York: Gallup Press, 2008.

Namun keperluan mengenai dialog antara agama bukanlah merupakan desakan baru, ia telah begitu lama bertunjang dalam pemikiran masyarakat antarabangsa, cuma yang berbeza ialah apa tujuan dialog itu diadakan. Menurut Hans Kung, seorang pakar teologi Kristian menggambarkan bahawa adakalanya dialog antara agama terlalu berlebihan apabila cuba menggunakan aspek kemanusiaan sebagai kebenaran sesuatu agama. Setiap agama mempunyai dogmanya yang tersendiri, walau bagaimanapun etika dan pola perilaku agama-agama mempunyai banyak persamaan. Melalui pandangan itulah beliau sering mengharapkan akan munculnya dialog antara agama bagi mengurangkan konflik dan persengketaan yang berpanjangan atas masalah agama.

Kepelbagaian agama merupakan sifat semula jadi manusia, kerana itulah Karen Armstrong turut menjadi tokoh akademik yang banyak berusaha meluruskan pandangan negatif terhadap Islam. Berdasarkan pengalaman awalnya sebagai seorang rahib Katholik beberapa tahun, beliau kecewa mengenai Krsitian yang melihat agama-agama lain sebagai musuhnya. Setelah keluar dari lingkungan gereja, Karen Armstrong menjadi pengkaji tegar mengenai hubungan antara agama dengan mempelajari Islam secara menyeluruh dan mendalam termasuk bahasa Arab klasik.

Pengkajiannya telah memperluaskan pandangan Barat terhadap Islam sehingga turut dianggap sebagai “dua besar Islam di dunia Barat” bersama-sama John L. Esposito, walaupun kedua mereka tetap berpegang kepada fahaman akademik, tidak memilih Islam sebagai “pegangan agama.”

Berdasarkan kajiannya mengenai sejarah awal manusia mencari Tuhan dan memperkatakan sikap beragama, dalam The Great Transformation (Jakarta: Mizan Pustaka 2007), menjelaskan “ zaman Aksial (zaman sebelum kewujudan Nabi Ibrahim a.s. sekitar tahun sebelum 1600 hingga 900 SM), Zoroaster, Konfusius, Buddha, Amos dan Socrates hidup dalam masa penuh kekerasan. Kekerasan, pergolakan politik, ketegangan agama mendominasi masyarakat zaman itu, dan agama-agama Aksial bertindak dengan cara mengembangkan sikap berbela rasa, cinta dan keadilan, melampaui ego dan kebencian.”

Jika zaman sebelum kelahiran nabi Ibrahim a.s agama-agama terawal sudah menunjukkan kerjasama masyarakat, saling bekerjasama maka tidak ada masalah untuk meluruskan hubungan antara Islam dan Kristian. Berdasarkan sikap dan keyakinan itulah Karen Armstrong menjadi terkenal dan dianggap tokoh penting dalam dialog antara agama selepas peristiwa pengeboman Pusat Dagangan Dunia pada 11 September 2001.

Bagi umat Islam, dialog antara agama akan memberikan peluang untuk menjernihkan salah faham terhadap Islam terutamanya mengenai pandangan terhadap pengertian Jihad. Jihad yang dianggap sebagai punca terrosisme global berpunca daripada tingkahlaku ektrim penganut Islam apabila memperkatakan mengenai fundamentalisme.

Tariq Ali menulis sebuah buku yang menarik mengenai pertembungan fundamentalisme, The Clash of Fundamentalism (London: Verso Press, 2002) dan menyifatkan "imperalisme Amerika Syarikat" sebagai "ibu kepada fundamentalisme." Kesan dari keadaan itulah menyebabkan kegelisahan politik berlaku di serata dunia sehingga mencetuskan keganasan. Beliau turut menyanggah kebencian agama (khususnya orang Islam terhadap Kristian) sebagai motif serangan 11 September 2001.


Sebagai seorang penggiat filem dan penulis novel, walaupun lahir di Palestin tidak pula beragama Islam, lebih melihat mengenai kebenaran sejarah. Begitu juga dengan apa yang pernah dirungkaikan oleh Edward W. Said (mendiang) sebelum ini bahawa dunia Barat sengaja melihat Islam sebagai musuh Kristian terbesar bagi membolehkan hagemoni kuasa dikuasai oleh mereka, termasuk melakukan propaganda dan pemesongan fakta pelaporan berita oleh agensi dan media milik mereka.

Fundamentalisme Islam dilihat bangkit setelah berlakunya Revolusi Iran pada tahun 1979 yang berjaya menumbangkan penguasaan Barat melalui pentadbiran Regim Shah Pahlavi. Kegoncangan faham materialism dan kapitalisme penghujung abad ke-20 menjadikan Islam semakin dibenci dan telah menarik minat Pope John Paul II (1920-2005) untuk menganjurkan dialog dengan umat Islam.

Sebelumnya telah terdapat beberapa dialog antara cendekiawan Islam dan Kristian, sebahagiannya telah dibukukan antaranya dialog antara M.H.Finlay dengan Sumali Alwi pada tahun 1979 (bukunya ialah A Christian-Muslim Dialogue, Singapore: Omar Brothers, 1979), dan Ahmad Deedat (The Choice, Batu Caves: Percetakan Zafar, 1986)dengan seorang paderi Kristian yang dibukukan pada tahun 1986.

Menurut Alwi Shihab, bekas Menteri Luar Indonesia di dalam bukunya Islam Inklusif, perkara yang penting dalam menganjurkan dialog antara agama ialah bukanya siapa yang paling benar atau salah, bukan tujuan dialog. Tujuan utama dialog ialah untuk mencari titik pertemuan atau garis persamaan antara agama, kerana bagi menentukan kebenaran dan kesalahan ia adalah urusan Allah SWT.

Hasrat mencari titik pertemuan atau persamaan antara agama ialah bagi mengelakkan sikap fanatik, ego terhadap kebenaran agama yang dianuti dan terlalu menekankan perbezaan, lalu menghukumkan sesuatu perkara berdasarkan prinsip yang saling bertentangan.

Kerukunan hidup dan bermasyarakat antara manusia adalah menjadi asas titik pertemuan dialog antara agama. Dan, kerana itulah menurut Leornard Swidler, penerbit Journal Ecumenical Studies, dan Profesor Pemikiran Katolik di Universiti Temple berhasrat dengan melakukan dialog akan dapat mepersiapkan penganut-penganut pelbagai agama meneruskan kehidupan secara aman dan harmoni.

Berdasarkan pengertian mengenai perkataan agama, Al-Asfahani (meninggal pada tahun 503H) menjelaskan ad-Din digunakan bagi hal-hal berkaitan ketaatan dan balasan. Perkataan tersebut turut dimaksudkan dengan syariah. Walaupun ada pandangan mengatakan mencari definisi agama secara tepat adalah “sia-sia dan tidak mungkin boleh dibuat,” kerana “sehingga kini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima”, menyebabkan ramai sarjana lebih berminat melihat sikap Bergama itu sebagai “fenomena agama.”

Menurut Ramli Awang, Dialog Antara Agama dari Perspektif Al-Qur’an (Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2008), “nyatalah agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan, atau sesuatu kuasa yang ghaib dan sakti seperti dewa, selain ia juga melibatkan amalan dan tradisi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. …Justeru kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia.

Atas dasar itulah, agama adalah fenomena masyarakat yang dapat dikesan melalui perlakuan (seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara), sikap (sikap hormat, kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa dan pada anggapannya suci dan bersih di sisi agama), pernyataan (seperti jampi, mentera dan kalimat suci), dan benda-benda material yang zahir (bangunan contohnya masjid, gereja, kuil, biara,azimat dan tangkal).

Dialog antara agama yang diasaskan untuk mencari nilai-nilai positif persamaan secara adil merupakan satu keperluan yang amat mendesak pada masa ini. Melalui aktiviti ini, setiap mereka yang mengambil bahagian akan dapat meluruskan salah faham di sampinng menghormati setiap perbezaan yang terdapat. Secara jelasnya, itulah yang diharapkan oleh Barrack Obama yang hendak disampaikan kepada Malaysia, agar Islam dan Barat akan tetap dilihat saling memerlukan.

Barat akan lebih menghormati sikap penganut Islam manakala percubaan menjadikan agama sebagai bentuk hagemoni baru dapat dikurangkan. Masing-masing individu menghormati kepelbagaian agama dan perbezaan asas, tidak lagi cuba mengungkit-ungkitkannya sebagai faktor utama membawa kepada persengketaan. Anatara Islam dan Kristian tetap ada harapan untuk bekerjasama, berhubung dan seterusnya menyumbang kepada keamanan sejagat.

AIR DAN ANGIN BERSATU, MENJADIKAN KITA TIDAK MENENTU

Beradasarkan pemerhatian, kajian dan pendapat saintifik, bila angin dan air bersatu akan menerjahkan kegawatan kepada alam. Semalam telah membuktikan bagaimana bila angin dan air besatu, telah berlakunya tsunami sehingga menyebabkan lebih 100 orang mati di kepulauan Samoa.

Bila tanah merajuk dan menunjukkan kemarahannya, maka terjadilah letupan sehingga menyebabkan lebih 100 orang terkorban di Sumatera, khususnya Padang. Pun, kita kat Malaysia turut terasa gegarannya kira-kira jam 6.30 petang semalam, apabila banyak bangunan tinggi di beberapa tempat di Lembah Klang semacam menggeletar. Pagi tadi, kira-kira jam 10.20 Menara PKNS dikhabarkan menerima gegaran kecil.

Pengumunan dibuat supaya semua petugas yang berada di dalam bangunan meninggalkan tempat masing-masing. Mereka diarahkan turun kerana pihak Bomba akan mengadakan pemantauan dan memeriksa jika berlaku retakan Menara PKNS. Maka ramailah yang bergegas turun, tetapi tiada pun kelihatan wajah cemas dan panik.

Masing-masing turun tangga dengan tersenyum dan berseloroh antara yang dikenali. Tetapi, yang menjadi sedikit kekesalan ialah tidak ada pun pelan tindakan yang dilakukan oleh pengurusan bangunan bagaimana nak menguruskan para pekerja yang diarahkan turun itu. Mereka seolah-olah tidak mengambil sikap serius, hanya diarahkan turun tetapi tidak tahu nak ke mana?

Maka berkeliaranlah di lobi dan kakilima bangunan. Tidak ada tempat yang boleh menjadikan setiap orang yang diarahkan turun itu merasakan berbaloi dan wajar menukik anak tangga dari tingkat yang paling atas. Bagi mereka yang berada di lantai paling bawah, tidak terasa mengahnya.

Namun yang jelas ialah kakitangan Celcom berkumpul sesama mereka tanpa memperhiitungkan apakah yang akan berlaku jika benar-benar gegaran itu berlaku. Begitu juga dengan kakitangan lain, tidak ada seorang pun pihak pengurusan bangunan memberikan harapan atau mengumumkan sesuatu yang boleh menjadikan setiap yang termengah-mengah tidak menyumpah atau mengomel.

Nampaknya, pengurusan krisis yang sepatutnya dilaksanakan oleh pengurusan bangunan tidak berjalan. Bagi pengurusan bangunan hanyalah cukup sekadar memberitahu supaya orang turun, tapi ke mana? Manakala pihak yang menjaga keselamatan bangunan hanya menarik tali bagi menyekat orang masuk ke bangunan, manakala yang diminta keluar tidak tahu ke mana.

Berdirilah sebahagian mereka yang terlibat di pinggir jalan utama. Berfikirlah dalam hati masing-masing, jika kecemasan berlaku, tentunya cara ini akan menyebabkan lebih ramai akan menerima akibatnya. Lebih ramai yang akan menyumpah, apakah pihak pengurusan bangunan sudah bersiap sedia menguruskan krisis?

Tuesday, September 29, 2009

ANGIN, AIR, API DAN TANAH: SUMBER KEHIDUPAN MANUSIA YANG ASASI

Entah apa yang membangkitkan semangat pagi ini menjadikan Tokai begitu banyak bercakap mengenai empat elemen utama kehidupan manusia. Sebelum keluar rumah, banyak memikirkan tentang air kerana mungkin sejak jam 5.30 pagi lagi hujan turun dengan lebat. Kerana hujan pagi akan membuatkan jalan sepanjang laluan ke pejabat akan menjadi sesak. Mungkin juga kerana malam tadi kerana terfikirkan bil air yang masih belum dibayar walaupun telah lama gaji masuk akaun.

Turut menjadi bahan berfikir ialah mengenai angin. Petang semalam kerana tesilap makan menyebabkan banyak keluat angin sehingga tidak selesa untuk berbual-bual dengan orang lain. Meskipun banyak angin terkeluar secara luar biasa, setakat ini belum lagi sampai naik angin "tidak ingin muka orang tertentu." Angin yang ada dalam badan masih boleh dapat dikawal dan belum lagi menjadi ribut taufan sebagaimana Taufan Ketrina yang menyebabkan lebih 200 orang mati di Filipina.

Angin politik negara sekarang bertumpu ke Port Dickson. Port Dickson telah pun diisytiharkan sebagai bandar tentera darat bagi mengenang jasa pasukan tentera yang banyak membantu mengamankan negara, termasuk mengawal Pantai Dickson semasa konfrontasi antara Malaysia-Indonesia, gerakan bersenjata komunis dan mengawal kemasukan pendatang tanpa izin.

Pendatang tanpa memasuki Malaysia melalui Port Dickson kerana adanya keperluan asas untuk mereka. Mereka boleh menggunakan pengangkutan air, melalui kemudahan pelabuhan yang ada termasuk memanfaatkan tiupan angin menghala ke sini. Air dan angin bukan sahaja penting untuk mengurangkan kepanasan badan, walaupun ada teknologi menyejukkan badan iaitu air-condition dan air cap badak, tetapi angi dan air tetap tidak pernah berubah peranannya sejak kita mengenali kehidupan.

Ketiadaan air menyebabkan kehidupan menjadi sukar dan menyusahkan. Inilah gambaran yang dapat kita kutip melalui pemberitaan malam tadi, masih terdapat kampong-kampong terputus bekalan air bersih, di Selangor, Kedah dan Sabah. Khabarnya kerana loji takungan air terpaksa ditutup disebabkan masalah kebersihan, projek yang dijanjikan tidak dapat disiapkan, dan pelbagai alasan lagi. Cuba kita fikirkan bagaimana rakyat Kelantan menghadapi kehidupan mereka kerana masalah air bersih sudah bertahun masih belum selesai, buka pili yang keluarnya adalah angin, air berwarna merah tetapi setiap bulan bil air kena bayar. DAlam hal ini siapa yang patut kita salahkan?

Tetapi, Tok Guru tetap mengajak Tun Dr. Mahathir datang ke Kelantan untuk melihat sendiri pembangunan fizikal dan rohani yang dia lakukan sejak menjadi Menteri Besar selama 20 tahun. Ini mungkin kerana Tok Guru takut sangat apabila Ibrahim Ali cabar supaya meletakkan jawatan, atau bertaruh di DUN Tendong.

Tok Guru jadi naik angin apabila dicabar oleh Ibrahim dan mengulas kedudukannya yang sudah tua, uzur,nyanyuk tidak mampu memikirkan bagaimana membangunkan Kelantan. Orang kuatnya marahkan Ibrahim sehingga menyifatkan sebagai "pengemis politik". Inilah gambaran bagaimana ada orang naik angin, bila ada angin menerpa keselesaan duduknya sendiri.

Bagi Ibrahim, dia tidak pernah takut kerana itulah berani bertaruh. Tetapi, Tok Guru lain ceritanya hanyalah menganggap ia adalah sejarah, cerita lama dan tidak perlu dilayan. Dan, kalau selepas ini Tok Guru minta Ibrahim meletakkan jawatan, pulangkan paku buah keras kepada Tok Guru tapi jangan lupa tambahkan madu lebah dan ekstrak Tongkat Ali.

Di Pulau Pinang pun nampaknya Pemuda Sosialis DAP naik angin apabila ahli parlimen Balik Pulau memberikan cadangan supaya jawatan Ketua Menteri digilir-gilirkan seperti pernah diamalkan oleh BN di Sabah. Naik angin itu menyebabkan Pengerusi DAP Pulau turut berkata secara sinis kenapa wakil rakyat tersebut tidak ikut mencadangkan agar jawatan Perdana Menteri digilirkan. Itulah, bila dah naik angin kadangkala orang tidak lagi rasional, berfikir berdasarkan fakta dan bercakap berasaskan peraturan.

Di Selangor pun ramai ahli politik naik angin apabila Dr. Hasan Ali menegur cara SELCAT menjalankan soal jawab dengan penjawat awam. Hassan minta ia dilakukan secara tertutp bagi tidak mengaibkan penjawat awam yang terbabit, tetapi sebahagiannya terus mengatakan cara itu adalah yang terbaik kerana mungkin ianya "patut dimalukan". Hasan mungkin ingin belajar dan mengingati bahawa kesilapan ahli politik akan menyebabkan kuasa politik akan bertukar tangan seperti pengalaman Selangor apabila hadiah penyapu diberikan apabila tidak berjaya mengutip cukai sebagaimana yang disasarkan.

Yang lebih meresahkan ialah apabila penternak membawa 30 ekor lembu ke perkarangan SUK Selangor sebagai membantah cakap-cakap politik pemimpin Selangor ingin melepaskan tanggungjawab membantu. Kandang lembu mereka rosak apabila kawasan timbunan sampah haram menghadapi masalah, menyebabkan air menakunginya dan beberapa ekor lembu mati. Lebih menarik lagi apabila salah seorang penternak bertanya, kenapa semasa membeli daginmg lembu tidak pernah bertanya apakah lembu itu diternak di kawasan haram atau halal? Itulah yang boleh memaku jawapan dan sikap EXCO berkenaan yang cuba mengelak.

Hingga setakat masih belum ada mereka yang sanggup memberika api bagi membakar angin kemarahan yang terjadi. Nampaknya, hujan, air, angin dan tanah akan terus menjadi persoalan dan mewarna kehidupan kita, kerana sampai bila-bila pun kita memerlukan empat unsur asas itu.

DUNIA TANPA SEMPADAN, CALON PAS BAKAL KECUNDANG

Hari minggu lalu, Tokai secara bersendirian mengunjungi beberapa tempat dalam DUN Bagan Pinang sekadar ingin merasai emosi yang bakal bergegar di sana. Sekadar menemui kawan-kawan lama bagi mengucapkan selamat hari raya aidilfitri, Tokai sempat bertanyakan khabar apakah Ketua Bahagian Telok Kemang masih lagi mempunyai ikatan kukuh dengan pengundi Bagan Pinang.

Ada teman memberi kenyataan balas, jika Tan Sri Isa dicalonkan semula beliau boleh menopang kembali bendera UMNO dan BN kerana keakrabannya dengan masyarakat setempat. Berbanding dengan potensi calon PAS, yang disebut-sebut ialah Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan sendiri, iaitu Zulkefly Mohamad Omar, Tan Sri Isa akan berupaya memberikan kemenangan kerana inilah buat pertama kalinya sejak memasuki arena politik, beliau bertanding di kampong halamannya sendiri.

Tan Sri Isa, 60 tahun, pernah bersekolah di Sek. Keb. Bagan Pinang sebelum meneruskan persekolahannya di Sek Alam Shah dan Universiti Malaya, yang turut diibaratkan sebagai sirih pulang ke gagang. Hubungannya dengan penduduk tempatan adalah akrab kerana sepanjang khidmatnya sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan selama 22 tahun (1982-2004) beliau telah berjaya membina legasinya dengan hampir semua penduduk negeri tanah beradat itu.

Bagi calon PAS, 45 tahun, riak wajahnya yang sukar senyum telah membayangkan bahwa peluang untuk menang adalah sukar. Pertama, sentimen anak tempatan akan turut mempengaruhi kepintarannya menolak hujah sama ada pengundi muda atau berkecuali termakan dengan bahan kempen parti itu. Kedua, hubungannya dengan pengundi tempatan tidaklah mesra kecualilah dengan mereka yang tidak begitu sukakan BN dan penyokong PAS tegar yang tetap tidak akan berubah walaupun diberitakan langit tidak akan runtuh dengan menyokong calon BN.

Semua orang faham dan boleh baca sikap penyokong tegar PAS, walaupun Tok Guru memberikan jaminan tidak akan menggunakan kempen menyerang peribadi, dalam keserakahan mencari kemenangan ia tetap akan digunakan. Inilah yang berlaku sepanjang kempen pilihan raya kecil yang melibatkan pertandingan antara BN dan PAS, termasuk yang terbaru di Permatang Pasir.

PAS tidak akan mengingati janji pemimpinnya, kerana pemimpin mereka seolah-olah lebih mulia daripada semua makhluk yang ada, kadangkala mengambil alih peranan malaikat apabila menentukan kriteria masuk syurga. Kita pernah dengar Tok Guru terkinja-kinja memberikan kenyataan bahawa "Islam PAS lah akan membawa ke syurga" walhal, darjah keimanan seseorang bukan hak mutlak Tok Guru. Hanya malaikat yang diberikan tanggungjawab oleh Allah swt untuk mencatatkannya, manakala seluruh anggota tubuh digerakkan sebagai saksi apabila dibuat perhitungan nanti.

Secara peribadinya saya tahu bahawa Tan Sri Isa ialah seorang mudah menghulurkan bantuan, dan dalam satu majlis yang pernah Tokai hadir, walaupun penduduk tempatan tidak meminta apa-apa pun kecuali kehadiran beliau, semasa berucap secara bergurau bertanya, "dah datang ni, tidak ada apa-apa ke nak minta?"

Khalayak terseyum sipu, tapi tidaklah seteruk senyum kambing Husam Musa yang beria-ia nak bukakan ladang ternakan kambing di Pasir Mas sebagai "jihad ekonomi" mengumumkan, "gantikanlah atap masjid. Dah lama, dah naik berkarat." Khalayak yang hadir puas hati dan sebelum pulang, bersalaman dengan Tan Sri Isa mengucapkan "terima kasih."

Pengalaman kedua ialah ketika rakan-rakan ingin mengadakan satu majlis makan malam dan setiap yang hadir dalam mesyuarat itu mengharapkan Menteri Besar akan hadir. Mereka sanggup menunda tarikh walaupun terpaksa mengambil masa yang lama, asalkan Menteri Besar memberikan jaminan akan hadir. Penduduk tidak mahu orang lain menjadi wakil Menteri Besar walaupun ada exco kanan yang boleh menggantikannya, kerana kehadiran orang lain tidak dianggap dapat memeriah majlis tersebut. Itulah aura dan pautan psikologi Tan Sri Isa dengan orang Negeri Sembilan.

Tan Sri Isa juga merupakan seorang pemimpin yang dapat mengingati nama seseorang dengan baik. Menurut cerita seorang rakan, dia pernah membuat kunjungan hormat di pejabat beliau di Wisma Negeri ketika beberapa hari melaporkan diri sebagai ketua jabatan di Negeri Sembilan. Itu adalah pengalaman rakan saya pada tahun 2000 lalu. Sepanjang bertugas di Negeri Sembilan selama lebih setahun, hanya beberapa kali sahaja dia sempat menghadiri majlis yang dianjurkan oleh beberapa pihak dan dihadiri oleh Tan Sri Isa sebagai VVIP.

Selepas itu rakan saya itu terputus hubungan , tetapi semasa Tan Sri Isa mengiringi anaknya melangsungkan perkahwinan di Bandar Manjalara dua tahun lalu, beliau masih kenal dan ingat nama rakan saya itu. Belum pun sempat rakan saya itu menegur, Tan Sri Isa terus bertanyakan khabar dan mereka berbual buat beberapa ketika.

Sikap rendah diri, mesra dan boleh mengingati orang yang pernah bertemu dengannya merupakan sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan bersosial dan berorganisasi. Amat sukar untuk kita temui seseorang yang boleh mengingati nama orang yang jarang ditemuinya, bukan sahaja dalam tempoh yang mengambil masa lebih setahun terputus, kalau setelah lima minggu selepas pertemuan pertama itu pun banyak orang telah lupa, kecualilah pertemuan itu merupakan sesuatu yang banyak membingkas atau membingkai memori yang mendalam.

Nampaknya calon PAS sudah lupa dengan ingatan lama bahawa tempat memainkan peranan penting dalam menentukan pengaruh seseorang walaupun teknologi berjaya menceroboh psikologi pemikiran kita. Secara realitinya, orang masih tetap bertanya di manakah tempat asal-usul seseorang itu, kerana dengan mengenali asal-usul itulah menyebabkan orang mempunyai gambaran imej tertentu terhadap seseorang.

Orang Port Dickson dalam sesetengah hal adalah berlainan dengan orang Lenggeng, walaupun dalam Negeri Sembilan. Cara pergaulan dan percakapan orang Port Dickson berlainan dengan orang Lenggeng, termasuk dari segi semantik bahasanya. Tokai tidak berminat untuk membuat ulasan perbezaan ketara antara gaya kebahasaan dan latar semantik antara dua daerah tersebut, walaupun sedikit sebanyak mempunyai pengalaman.

Kalau sempadan tidak penting, jawabnya tidaklah perlu lagi pihak-pihak tertentu melakukan kerja-kerja menyukat tanah, dan meletakkan batu sempadan. Jika sempadan kawasan tidak penting, maka tidaklah banyak kita menghadapi masalah "mencerobohi perairan negara" dan "memasuki kawasan orang lain." Inilah kucar-kacir politik yang cuba dibudayakan oleh sesetengah pihak bagi mewajarkan tindakannya mencari pengaruh dalam kandang yang lain. Kerbau tentunya tidak selesa dan merasakan bahagia bila berada dalam kandang kambing.Begitulah kambing, tidak akan merasa tenang bila dimasukkan dalam reban ayam.

Calon mungkin berkata demikian kerana ingin menghapuskan sekatan psikologi berdasarkan primordial politik, dan menghilangkan rasa takut berdepan dengan pengundi tempatan yang amat menghargai sumbangan silam dan hubungan akrab dengan Tan Sri Isa. Namun demikian, mungkin kita perlu berhati-hati kerana PAS akan tetap menggunakan hubungan dan keterkaitan dengan orang tempatan sebagai sesuatu yang lebih berbentuk assabiyah. Inilah yang menjadi jalan perhitungan PAS selama ini sehinggakan rakyat Kelantan boleh menolak orang Kelantan sendiri dan lebih mempercayai tukang badut dari Sungai Dua, Pulau Pinang walhal orang kampongnya sendiri tidak mahu memilihnya.

Kita mungkin tidak lupa bagaimana Mat Sabu boleh menang di Kelantan. Kita mungkin boleh menerima Nasharudin Mat Isa menang di Bacok, tetapi pengundi Port Dickson akan menyesal sepanjang edah jika memilih PAS dalam PRK Bagan Pinang kali ini, walaupun peniaga telefon ini menawarkan janji-janji yang tidak pasti akan ditunaikan nanti.

Tokai hanya menunggu sama ada calon dari PKR yang akan bertanding, kerana sebelum ini telah memukul canang, walau apa pun tindakan yang akan dikenakan, beliau akan mengambil bahagian. Jika parti PKR tidak memberikan laluan, sanggup bertanding atas tiket Bebas, hanya 3 Oktober nanti akan menentukan benar-benar kokokan ayam jantan ini terus bergema di Bagan Pinang.

PENJARAH IJAZAH PALSU DAN GELARAN SOSIAL

Gesaan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan agar dikaji peraturan bagi menyabitkan kesalahan terhadap penjarah ijazah dan gelaran sosial sosial sebagai perbuatan jenayah telah membangkitkan minat segelintir masyarakat yang muak dengan sikap sesetengah rakyat negara ini yang sanggup membudayakan sesuatu yang palsu. Bagi sesetengan pihak ia mungkin dianggap sebagai isu yang remeh kerana penggunaan tersebut hanyalah sekadar ingin menunjukkan status sosial tertentu dan digunakan dalam keadaan tertentu sahaja.

Penggunaan ijazah dan gelaran palsu bukanlah perkara baru dalam masyarakat. Tetapi, yang dibimbangkan oleh Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan itu mungkin berasaskan dua sebab, iaitu menggalakkan penyamaran atau budaya palsu dan mencemarkan status mengenai pemakaian gelaran tersebut ke satu tahap orang tidak lagi menghormatinya. Kita sedia maklum, untuk mendapatkan ijazah seseorang itu perlu mengambil masa yang lama memperlengkapkan pengetahuan, mengadakan kajian dan mempertahankan teori yang dijadikan bahan kajian.

Begitu juga untuk mendapatkan gelaran datuk, ia bukanlah satu perkara yang mudah dan boleh diberikan begitu sahaja. Ada sesetengah gelaran kebesaran itu diberikan berdasarkan criteria tertentu yang tidak boleh diperoleh oleh semua orang. Ada pula dihadkan kepada mereka yang tertentu sahaja, dan jika dianugerahkan ia mestilah melepasi tahap piawaian yang ditetapkan oleh sebuah majlis atau jawatankuasa.

Saya pernah berdepan dengan seseorang yang mengakui dirinya sebagai datuk, tetapi cara dan gaya tidak sedikitpun membuktikan dirinya pernah mendapat gelaran tersebut. Tidak menampakkan kematangan dan dari segi usia pun jauh lebih muda daripada saya. Dan, kerana itu saya menjadi sangat setuju apabila Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan mencadangkan agar kriteria pemberian gelaran datuk itu dipinda kepada mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Kadangkala kita sendiri pun menjadi keliru, apakah sumbangan istimewa seseorang yang bergelar datuk jika dibandingkan dengan usianya, yang hanya baru menjejak angka 30 tahun.

Ini tidak pula bermakna mereka yang benar-benar memberikan sumbangan cemerlang kepada negara, menghasilkan sesuatu prestasi menakjubkan perlu disekat kerana terlalu muda. Mereka boleh diberikan pertimbangan jika benar-benar menunjukkan prestasi membanggakan negara seperti pernah diraih oleh Datuk Nicol David, Datuk Lim Chong Wei dan sebagainya. Sebahagian besar masanya digunakan untuk menyumbang kepada pilihan kerjayanya sebagai wakil negara dalam bidang sukan dan hasilnya membanggakan negara.

Banyak juga mempersoalkan ada yang mendapat gelaran datuk itu tidak memberikan sumbangan besar kepada negara, sebaliknya pernah mencalarkan imej negara dengan pelbagai cara. Perkara ini amatlah jelas apabila mereka yang mendapat gelaran datuk itu “tidak lagi menjaga tingkah lakunya” kerana ingin memanjangkan pencariannya dalam kancah yang berlawanan dengan pekerti yang ditetapkan sebelum mendapat gelaran tersebut. Mereka sanggup melakarkan plot pengkhianatan yang besar demi mencapai cita-cita besarnya sendiri, sehingga menjadikan gelaran datuk itu sebagai batu loncatan. Walaupun demikian, gelaran tersebut boleh ditarik balik jika pihak yang menganugerahkannya mempunyai bukti dan kesungguhan untuk berbuat demikian. Ini pernah berlaku dalam sejarah, dan pernah diingatkan berkali-kali supaya menjaga nama baik gelaran yang diberikan itu.

Bagi yang terlalu inginkan mendapt gelaran datuk, mereka sanggup melakukan apa sahaja termasuk “melobi” dan “membeli gelaran” tersebut sama ada secara sah atau tidak. Saya pernah terserempak dengan seseorang yang pernah menawarkan gelaran tersebut, asalkan sanggup membayar sejumlah wang. Anugerah itu akan diberikan dalam satu majlis tertentu, yang hanya akan diberitahu apabila jumlah penerimanya mencukupi dan sampai masanya. Tetapi, seorang kawan yang menganggap gelaran datuk akan memberikan kelebihan tertentu, mengisi borang yang berikan itu bersama sejumlah wang sebagai deposit.

Saya menasihatkannya supaya menangguhkan hasrat tersebut kerana jika beliau memakai gelaran tersebut nanti, saya tidak lagi menghormatinya sebagai datuk yang bergelar. Saya akan memanggilnya “datuk kena beli.”
Begitu juga dengan rakan sekolah saya yang menggunakan gelaran akademik tertinggi di pangkal namanya. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, suatu hari saya mendapat khabar bahawa rakan tersebut ingin sekali bertemu saya. Tanpa diduga, beberapa selepas itu, secara kebetulan saya bertembung dengan rakan itu dalam satu majlis yang turut dihadiri ramai peniaga, kontraktor muda dan pengusaha. Setelah bertegur sapa, mengingatkan kisah-kisah lama, kami saling bertukar-tukar kad nama. Saya memerhatikan “kad nama” tersebut terpampang ijazah kedoktoran yang diperolehnya.
Pada mulanya saya tertegun dengan kesungguhannya sehingga memperoleh ijazah kedoktoran bagi membolehkannya memakai gelaran tersebut. Tanpa mempunyai prasangka keterlaluan, saya bertanyakan beliau sejak bila memperoleh gelaran tersebut dan di mana. Kawan saya itu hanya membisu, dan apabila didesak beliau menceritakan bahawa “sengaja diletakkan” kerana “ingin memambahkan keyakinan orang apabila berhubung dan bertukar-tukar pendapat.”

Entah macam mana minda saya terus mengingatkan zaman persekolahan kami sejak di sekolah rendah hinggalah peringkat menengah. Rakan saya yang mempamerkan gelaran keilmuan itu, seingat saya berhenti bersekolah apabila mendapat pangkat 3 Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 1974. Saya meneruskan pengajian ke tingkat enam dan seterusnya menyambung pengajian universiti tetapi tidaklah sampai ke peringkat kedoktoran kerana “tidak yakin mampu menyelesaikan tahap pengajian tersebut.” Walaupun keinginan itu masih ada.

Pencarian saya tidak terhenti setakat itu, setiap kali menemui rakan-rakan lama saya akan bertanyakan mengenai “proses pengajiannya sehingga mendapat ijazah kedoktoran.” Sekian ramai rakan lama yang saya temui, tiada seorang pun boleh mengesahkan “pengembaraan mencari ilmu bagi mendapatkan ijazah kedoktoran” tersebut. Akhir tahun lalu, saya bertemu kembali dengan rakan lama itu, dan kali ini beliau sudah lupa dengan pertanyaan asal saya. Dia menghulurkan kad nama yang baru, tetapi tidak lagi menunjukkan mempunyai ijazah kedoktoran, hanyalah sekadar mempamerkan jawatannya dalam syarikat yang ditubuhkan sendiri.

Saya tidak juga berhasrat untuk mendesak agar beliau memberikan butiran lanjut mengenai gelaran akademik yang pernah dipakainya. Perbualan kami hanya sekadar bertanyakan khabar dan bercerita mengenai pencapaian anak-anak. Dua orang anak beliau telah pun berjaya menamatkan pengajian universiti untuk ijazah pertama. Tetapi apabila saya mula berteori dengan beliau sekadar ingin menguji tahap pengetahuannya, beliau sering mengelakkan dengan pelbagai alasan. Ingin cepat kerana mengejar masa untuk ke lapangan terbang ataupun menemui seseorang.

Beberapa tahun lalu saya pernah mengalami pengalaman yang menakutkan apabila mendapat khabar untuk mendapatkan ijazah kedoktoran “tidak perlu menulis disertasi”, cukup dengan hanya menghadiri kelas dan mengaudit pengalaman bekerja. Pada mulanya saya turut tertarik, tetapi apabila menemui pihak yang menawarkan proses pembelajaran sedemikian, saya menjadi takut dan tawar hati.

Takut kerana jumlah perbelanjaan yang diajukan kepada saya ialah melebihi RM 20,000 manakala nama universiti yang akan menganugerahkan tidak pernah saya dengar dan apabila disemak melalui laman web, saya gagal menemuinya. Tetapi menurut penjelasannya, university tersebut merupakan sebuah university yang berprestij di Eropah, dan proses pembelajarannya boleh dilakukan dalam negara, melalui kemudahan dan kecanggihan teknologi.

Apa yang penting ialah membayar yuran tersebut menurut pelan bayaran insuran yang ditetapkan. Keperluan lain seperti menyediakan kertas kerja atau kertas projek untuk dinilai akan disediakan oleh pihak yang menguruskan pengajian tersebut dalam negara. Peluang untuk lulus adalah terjamin, dan kerana itu saya menangguhkan cita-cita itu kerana saya tidak yakin dengan ijazah yang akan diberikan. Saya pernah mendengar cerita bahawa ada pihak yang menawarkan ijazah kedoktoran itu bukanlah melalui proses yang betul, iaitu melalui tradisi keilmuan. Mereka ingin menipu, dan bagi mewajarkan tindakannya maka dikeluarkan ijazah tersebut dengan mencetak sendiri menggunakan mesin pengimbas dan komputer.

Walau pun begitu, saya kadang-kadang menjadi skeptical apabila mendapat tahu bahawa ada kakitangan akademik tempatan turut “menolong pelajarnya mendapatkan ijazah kedoktoran” dengan bayaran tertentu. Kakitangan akademik tersebutlah yang akan menulis teori, analisis manakala hanyalah membuat sedikit kajian, memahami sedikit teori tersebut dan menjawab beberapa soalan yang diberikan terlebih dahulu semasa mempertahankan disertasi itu.

Namun, jika mengikut proses keilmuan tertentu, seseorang itu mungkin mengambil masa yang panjang untuk melepasi tahap akademik yang membolehkannya mendapat ijazah kedoktoran. Ada rakan saya mengambil masa selama lima tahun untuk lulus dan ramai juga yang kecundang walaupun ada pendapat mengatakan “lebih mudah memperolehinya jika belajar di luar negara.”

Ketegasan kerajaan dalam memantau kegiatan pemberian dan pembelian ijazah palsu ini amatlah diperlukan, kerana tanpanya mutu pendidikan negara akan menjadi sesuatu yang kehilangan martabat keilmuannya. Tradisi keilmuan berdasarkan kesabaran, kegigihan dan keupayaan intelektual tidak akan mencapai tahap yang membanggakan dan hasrat menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serantau semakin jauh.
Generasi yang meyanjung tinggi penyimpangan tradisi ilmu dan gelaran sosial palsu boleh kita sama dengan penjarah. Mereka inilah yang akan merosak dan memusnah nilai sosial yang menjadi kebanggaan umum, dan membentuk keupayaan intelektual serta kemuliaan darjah kebesaran itu sendiri.

Monday, September 28, 2009

MEMOIR IMPIAN SEORANG PENJAWAT AWAM YANG TERKANDASMembina dan Meruntuh Malaysia (3M) merupakan sebuah memoir seorang penjawat awam yang kecewa. Kecewa kerana melihat perspektif kepimpinan yang silih berganti dalam ruang lingkup pemikiran dan tindakan yang sama. Kecewa kerana kurang memberikan perhatian terhadap kedinamikan politik semasa yang melatari sesuatu bentuk tindakan dan perubahan yang perlu dilakukan oleh seseorang pemimpin bagi terus menjadikannya bukan sahaja relevan malah tangkas bertindak mengatasi cabaran.

Ahmad Mustapha Hassan, seorang pesara penjawat awam dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tun Dr. Mahathir memulakan penulisan dengan keinginan untuk memaparkan “beberapa peristiwa yang mencetuskan rasa terkilan… secara terbuka dan terus terang,” akhirnya terjerat dengan luapan perasaan itu sendiri.

Memoir yang ditulis berlatar belakangkan pengalaman, pengetahuan dan luahan rasa terhapap gaya kepimpinan Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein Onn dan seterusnya Tun Dr. Mahathir sedikit sebanyak menggambarkan kegelisahan, subjektiviti dan penilaian peribadi yang tidak banyak mengajak pembaca mencabar minda untuk meneroka lebih jauh tentang sesuatu kewajaran yang diambil oleh setiap pemimpin dalam menentukan sesuatu tindakan politik.

Kerana mungkin pengalaman bersama dengan Tun Razak, terlibat secara langsunga dalam beberapa peristiwa dan selari dengan tugas sebagai penjawat awam pada peringkat awal, menjadikan keakraban tersebut sebagai satu catatan yang menarik. Menarik untuk direnung ialah pengarang menjelaskan bahawa “sebagai pegawai awam yang dipandu oleh pelbagai peraturan serta dilatih oleh pegawai-pegawai kanan dalam ilmu dan cara untuk menjadi pentadbir awam yang cekap dan baik,” telah membantu beliau “memberi fokus kepada hala tuju yang betul untuk negara ini maju ke depan.”

Saya tetap tidak menemui apakah sebenarnya beliaulah yang menentukan hala tuju yang betul atau sekadar menyumbang kepada keputusan tersebut. Jika hanya sebagai penyumbang atau membantu kepimpinan melengkapkan rasional sebelum sesuatu keputusan, kita tidak dapat mendabik dada atau menjual harapan telah berupaya melakukan tindakan “hala tuju yang betul.” Hala tuju yang betul itu adalah sesuatu yang subjektif, ia mungkin menjadi betul pada masa keputusan itu dibuat, tetapi tidak betul dalam tempoh waktu yang berbeza.

Itulah tanggapan awal saya setelah selesai membaca buku ini untuk kali kedua. Kali pertama, saya membacanya dalam edisi bahasa Inggeris pada tahun 2007, The Unmaking of Malaysia, manakala kali kedua ialah beberapa hari lalu, iaitu ketika tidak ke mana-mana sepanjang cuti Aidilfitri. Saya membaca kali kedua ini kerana saya tertarik dengan tajuknya, apabila diterjemahkan oleh Abdul Rahman Saadon telah dijodolkan sebagai Membina dan Meruntuh Malaysia: Sebuah Imbasan Orang Dalam Tentang UMNO, Razak dan Mahathir, dan diterbitkan tahun lalu oleh sebuah penerbit yang banyak menerbitkan buku-buku berasaskan pemikiran politik kiri termasuk tulisan bekas anggota Parti Komunis Malaya.

Buku ini mengandungi 15 bab dan dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu keistimewaan untuk berkhidmat (5 bab), bagaimana segalanya bermula (4 bab) dan membina dan meruntuh Malaysia (6 bab).

Dalam bahagian pertama pengarang memulakan sebuah elegi yang turut diratapi oleh rakyat Malaysia dengan berita kematian Tun Abdul Razak pada 14 Januari 1976. Pengalaman sebagai setiausaha akhbar selama setahun lebih, walaupun sudah mengenali Tun Razak sejak tahun 1965 sewaktu mula berkhidmat sebagai Setiausaha Politik kepada Menteri Penerangan dan Penyiaran, Datuk Senu Abdul Rahman.

Pada bahagian kedua, bermula dari bab 6 pengarang membongkarkan kisah persekolahan, kehidupan desa di Kedah; peluang melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysa dan mengikuti pengajian lepasan ijazah di The Hague (bab 7); mula berkhidmat sebagai penjawat awam di Kedah (bab 8); dan penglibatan dalam politik Umno (bab 9).

Dalam bahagian ketiga, pengarang banyak membuat penilaian mengenai tindakan politik dan dasar yang dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir termasuk tidak banyak memberikan sokongan terhadap usaha Bernama untuk mengimbangi aliran berita antarabangsa yang berat sebelah.Dalam mengimbas kembali kenangannya bersama Bernama, pengarang menegaskan “politik telah mengancam banyak perkara termasuklah agensi berita nasional. Sudah tiba masanya untuk memikirkan semula. Tiada mogul media tempatan yang mahu memikul tugas menggalakkan berita wilayah yang boleh menyaingi agensi antarabangsa. Motif mengejar keuntungan dan keinginan untuk mengembangkan hasrat itu hanya boleh menimbulkan pertentangan antara satu dengan lain.” (ms. 216).

Mengenai kekecewaan pengarang terhadap politik, kerana sekian lama berbakti kepada UMNO, beliau menggambarkan sebagai “umpama menanam pokok buah-buahan. Bertahun-tahun kita jaga pokok itu dengan baik namun apabila tiba masanya untuk berbuah, orang lain pula yang diberikan peluang untuk memetik buahnya.” (ms. 224). Di sinilah ternyata sekali pengarang amat kecewa dengan keputusan Tun Dr. Mahathir kerana tidak memberikan peluang untuk bertanding walaupun sekian lama bergelumang dengan politik akar umbi. Ini tentunya bercanggah dengan apa yang ditulis oleh pengarang sendiri, iaitu ketika zaman Tun Razak, aktivis politik tidak sangat mengharapkan jawatan, malah untuk mendapatkan calon bagi mewakili Barisan Nasional (sebelumnya Perikatan) adalah sukar kerana penjawat awam takut hilang punca pendapatan dan kedudukannya.

Penglibatan dalam politik adalah untuk menguatkan kedudukan orang Melayu, dan kerana itulah saya melihat pengarang telah cuba mengungkit-ungkitkan nada sesalnya terhadap Tun Dr. Mahathir.Sebagai oarng yang berpengalaman, tentunya beliau sedar bahawa pemilihan dan keputusan memilih seseorang sama ada untuk dicalonkan oleh kepimpinan banyak bergantung kepada keupayaan, hubungan dengan masyarakat terutama dengan pengundi, manakala hubungan persaudaraan hanyalah secara kebetulan. Saya fikir Tun Dr. Mahathir mempunyai sebab tertentu kenapa tidak memilih Ahmad Mustapha Hassan, anak saudaranya untuk bertanding mewakili UMNO, sebaliknya memberikan laluan kepada orang tokoh lain dalam pilihan raya umum 1986 itu.

Mengimbas kembali sebagai setiausaha akhbar, pengarang menjelaskan bahawa sebagai seorang pemimpin yang paling kuat bekerja dan “tidak ada orang opada zamannya, malah sekarang juga yang dapat menandingi dedikasinya terhadap kerja untuk mewujudkan kesaksamaan ekonomi di kalangan rakyat. Tidak ada orang yang begitu mengenali pelbagai kawasan luar Bandar di Malaysia seperti beliau. Tidak ada orang yang telah meluangkan masa meliputi jarak 60,000 batu setahun melawat projek luar Bandar dan menemui penduduk desa seperti beliau, atau bekerja lebih 12 jam sehari demi hendak menghapuskan kemiskinan dalan negara ini.” (ms. 6)

Kerana fokus pembangunan yang dilakukan oleh Tun Razak ialah untuk mengimbangi kedudukan orang Melayu, bagi mengatasi ketidakseimbangkan sosial dan ekonomi yang ditinggalkan oleh penjajah sehingga mengakibatkan rusuhan 13 Mei 1969, menjadikan ianya berbeza dengan apa yang cuba dilaksanakan oleh Tun Mahathir sepanjang pentadbirannya selama 22 tahun. Namun demikian, kerana pengarang kurang menekankan asas dan rasional kenapa dasar yang diambil oleh Tun Mahathir adalah berbeza, kurang menekankan tumpuan pembangunan luar Bandar ianya telah dianggap sebagai satu daripada beberapa tindakan untuk meruntuh Malaysia.

Kegagalan pengarang memahami perubahan persektiran dan keperluan semasa menjadikan banyak penilaian mengenai apa yang dilaksanakan sepanjang pentadbiran Tun Dr. Mahathir sebagai langkah atau tindakan yang menyimpang dari “hala tuju negara” dan bertentangan dengan asas yang cuba dilaksanakan oleh Tun Razak. Dalam membuat perbandingan itu, pengarang cuba mempertikaikan setiap tindakan Tun Dr. Mahathir termasuk kurang memberikan penekanan kepada pembangunan luar bandar yang didiami oleh kebanyakan orang Melayu; tidak bersungguh-sungguh menghapuskan kemiskinan kerana lebih menekankan kepada projek tertentu secara penginstitusian; mengubah haluan pembangunan pertanian kepada perindustrian berat dan pembangunan teknologi tinggi (komunikasi dan maklumat); memperbanyakkan projek mega (kurang membina pasarana desa dan kemudahan awam); mengadakan lebih banyak lawatan luar negara berbanding mendekati masyarakat dalam negeri; membina imej dan prestij di peringkat antarabangsa; mengamalkan kempimpinan mengarah (sehingga menimbulkan budaya yes-man, silent critics dan dalam sesetengah keadaan bersifat autokratik); memperkenalkan konsep pemberian tender secara perundingan; dan mencaci dan mencerca orang Melayu secara terbuka.

Meskipun setiap langkah yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir itu dianggap sisi negatif dalam politik Malaysia oleh pengarang, tidak pula membawa Malaysia runtuh sebagai sebuah negara bangsa. Malaysia telah muncul sebagai sebuah negara bangsa yang paling tidak sekalipun semakin mendapat perhatian masyarakat antarabangsa. Mungkin pengarang lupa, usaha yang cuba dirintis oleh Tun Dr. Mahathir dalam meletakkan imej negara di peringkat antrabangsa kerana dalam hati kecil beliau tersemat sebuah keinginan “tidak mahu orang Melayu dan Islam” terus dikecamukkan oleh rasa rendah diri dan kurang berdaya saing.

Malaysia yang ketika itu turut dijadikan sasaran oleh sesetengah pihak yang melihat bahawa orang Melayu dan Islam begitu kerdil. Revolusi Iran pada tahun 1979 menyebabkan memuncaknya ketakutan terhadap Islam sehingga dianggap sebagai hantu hijau, pergantungan negara terhadap eksport bahan mentah menjadikan situasi ekonomi tidak menentu dan sering terumbang-ambing oleh permainan perdagangan antarabangsa, hubungan serantau yang banyak memberikan kelebihan bersaing kepada Singapura, herdikan pemimpin-pemimpin negara maju terhadap negara-negara membangun, penguasaan teknologi dan bentuk penjajahan baru oleh negara maju, runtuhnya tirai besi yang menyebabkan berakhirnya Perang Dingin, pengaruh dan saling ketergantungan ekonomi global tidak dilihat sebagai faktor-faktor yang perlu disorot oleh pengarang secara ilmiah bagi membantunya menilai rasional tindakan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir.

Saya mengambil ketetapan tersebut kerana saya yakin sepanjang berkhidmat sebagai Pengurus Besar Bernama, sebuah agensi berita negara, pengarang tentunya mempunyai kelebihan untuk melihat perspektif yang lebih luas. Pengarang hanya cuba menyempitkan kerangka pemikirannya dengan berfikir dalam kepompong yang tidak berubah, walaupun persekitaran dan perkembangan antarabangsa telah berubah dengan begitu pantas. Selama 8 tahun, iaitu dari tahun 1980 hingga 1987 tentunya pengarang mempunyai banyak pengalaman, pengetahuan dan boleh membuat penilaian menarik mengenai perubahan senario politik, budaya dan daya saing global, kerana tempoh tersebut merupakan saat yang agak sukar bagi Malaysia.

Penghujung tahun 1986, hampir semua komoditi Malaysia mengalami kejatuhan harga sehingga menyebabkan petani merintih, menangis tidak dapat menampung kos sara hidup seharian dan dalam suasana tersebutlah negara dilanda krisis politik pada tahun 1987. Tun Dr. Mahathir perlu bertindak dengan tepat dan bijak bagi menyelamatkan keadaan dengan memperkenalkan pelbagai dasar baru termasuk menggerakkan industri berat yang memberikan harapan baru kepada negara. Melalui pembentukan Pelan Induk Perindustrian pada tahun 1986, beberapa bidang keutamaan baru dikenalpasti bagi membolehkan sebahagian komoditi yang dihasilkan dalam negara dijadikan barangan separa siap ataupun siap sepenuhnya.

Pengarang begitu sinis apabila melihat cara Tun Dr. Mahathir menyindir orang Melayu bagi membentuk jatidiri baru selaras dengan perubahan dan perkembangan semasa, kerana masih berpegang kepada beberapa peraturan tradisi yang bukan sahaja memburukkan lagi kedudukan, malah adakalanya bercanggah dengan prinsip Islam. Tun Dr. Mahathir banyak mengkritik tentang sikap sesetengah orang Melayu yang terlalu taksub dengan pendapat sesetengah tokoh agama, sehingga tokoh agama itu berjaya menakut-nakutkan orang Melayu sendiri dan terus bernaung dalam “kepompong politik jumud itu.” Ini tidak disorot dengan berkesan oleh pengarang bagi menggambarkan semangat baru yang ingin ditanamkan oleh Tun Dr. Mahathir dalam pemikiran dan budaya orang Melayu, kerana Tun Dr. Mahathir tidak lagi mahu melihat orang Melayu terus mengemis di tanah air sendiri.

Mungkin ada sesuatu yang tidak baik dalam hubungan kekeluargaan antara pengarang dengan Tun Dr. Mahathir telah menyebabkan secara keseluruhan buku ini tidak boleh kita jadikan sebagai pencetus minda positif dalam memperkayakan pengetahuan. Saya hanya mengkategorikan kebanyakan penilaian pegarang kepada langkah dan tindakan sepanjang petadbiran Tun Dr. Mahathir selama 22 tahun itu cuba dilihat dalam perspektif seorang keponakan yang kecewa. Dia kecewa kerana tidak mendapat banyak faedah daripada bapa saudaranya sendiri, kerana kemungkinan telah dicabar oleh rakan-rakannya sendiri, tidak bijak menggunakan kesempatan dan tidak betah mengeksploitasi keadaan serta terlalu berprinsipkan fahaman sosialis yang sering dijadikan rujukan.

Wednesday, September 23, 2009

BUDAYA SONGSANG KETIKA MENYAMBUT SYAWAL

Sekurang-kurangnya ada empat tingkahlaku umat Islam ketika menyambut Syawal yang menyebabkan kita bertanya dan termenung bersendirian. Dalam empat pertanyaan itu, saya menjadi amat marah terhadap ksemua perilaku yang tidak sepatutnya menunjukkan kegilaan kita sendiri.


Kegilaan pertama ialah saban tahun berlakunya tragedi yang membabitkan kehilangan nyawa kerana terlalu teruja untuk menyambut Syawal. Anggaran purata setiap hari sebanyak 15 kematian berlaku di jalan raya sepanjang musim perayaan Aidilfitri pada tahun ini. Walaupun angkanya turun berbanding tahun sebelumnya iaitu 18 kematian kemalangan jalanraya sehari, ia jelas menimbulkan keresahan banyak pihak.


Setiap tahun pihak penguatkuasaan sering mempertingkatkan pemantauan kesalahan lalu-lintas, nampaknya masih jauh mencapai sasaran. Sepanjang sepuluh hari digerakkan seluruh tenaga, kemalangan terus naik mendadak kerana keselamatan hanyalah sekadar ucapan dibibir. Masih menggila pemandu sepanjang berada di jalan raya termasuk berlumba-lumba bagi mempamerkan jaguhan jentera kendaliannya.


Ada juga pemandu yang menggunakan kenderaan yang lebih kecil dilihat turut menjadi pengacau di lebuh raya apabila memotong di laluan sebelah kiri atau lorong kecemasan, manakala pemandu di lorong kanan tidak mahu berganjak walaupun tidak memotong. Menjelang larut malam atau awal pagi, kerana ada diskaun kadar tol, kenderaan juga semakin banyak, hakikatnya kenderaan berat masih terus berada di jalan raya kerana tidak banyak pihak penguatkuasa menjalankan rondaan atau sekatan.


Kegilaan kedua yang menyebabkan kita rasa marah ialah apabila sebahagian daripada kita tidak sungguh-sungguh menghalang penjual mercun dan bunga api. Semakin hampir dengan hari raya, semakin banyak bunga api dan mercun dijual secara terbuka melalui gerai-gerai di pasar Ramadhan. Yang tertera di kaca tv hanyalah tangkapan terhadap penyeludup, tetapi tidak banyak gerakan membenteras penjualannya di pasar malam atau pasar Ramahan.


Nampaknya usaha menghalang penjualan bunga api dan mercun hanyalah sekadar menguar-uarkan peraturan larangan dan pengharamannya. Dari sekecil-kecil bunga api sehinggalah sebesar-besar bentuk menyerupai bungai api artileri dijual secara meluas. Apa yang mendukacitakan kita ialah apabila program-program hari raya turu diselitkan dengan permainan bunga api oleh kanak-kanak.


Ini memberikan gambaran bahawa adilfitri tidak akan meriah jika kanak-kanak tidak bermain bunga api. Itulah antara budaya songsang yang sedang berkembang dan semakin membesar ketika kita menyambut kemenangan sebulan menunaikan salah satu rukun agama, iaitu berpuasa. Ibu bapa turut menggalakkan anak-anak bermain bunga api malah turut menghabiskan sebahagian wang bagi memeriahkannya dengan dentuman yang kadangkala turut menyebabkan kecederaan.


Kegilaan ketiga ialah apabila segelintir remaja belasan tahun sanggup menyambut Aidlifitri dengan membiarkan pemuda Bangladesh "meratahnya". Kita pun tidak tahu apa akan jadi dengan remaja sekarang, bukan merayakan Aidilfitri dengan penuh kesopanan, keimanan dan ketakwaan, sebalik menodai kesuciannya.

Kegilaan keempat ialah apabila mengunjungi sesebuah rumah, sama ada rumah rakan atau saudara, tidak terlepas dari tabiat memuji dan mengeji. Bila tuan rumah memberikan layanan yang baik dan susun atur perabut kemas, sedap mata memandang kita turut memuji. Tetapi, apabila disebaliknya, kita akan membuat perbandingan berdasarkan kayu ukur kita sendiri. Dalam perbandingan tersebut, adalah sedikit kekurangan atau kecacatan, maka itulah yang dicaci dan diperli.

Daripada hasrat untuk menyambung silaturrahim, maka berlakulah keji mengeji sehingga niat baik berunsurkan menjadi semakin negatif. Budaya ini semakin berkembang kerana naluri kita tidak pernah menghargai orang lain dan tidak cuba memahami secara jelas mengenai kekurangan. Kekurangan tidak perlyu diperbesar-besarkan kerana memangnya Allah SWT menjadikan kita saling berbeza, fikiran, kemampuan bahkan warna kulit, rupa paras, cita rasa dan sebagainya. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita dan jangan pula melihat kekurangan orang lain sebagai sesuatu perlu dikutuk, dicaci dan dijadikan bahan umpatan. Sesungguhnya, inilah budaya songsang yang sedang berkembang dalam masyarakat.


NASIHAT DAN PANDANGAN TUN DR. MAHATHIR BUAT BN

Awal Syawal, ketika kemeriahan Aidilfitri masih terasa, atau pada bila-bila masa pun adalah tidak menjai kesalahan apabila bekas Perdana Menteri memberikan pandangan bahawa Barisan Nasional khususnya UMNO tidak akan memilih calon yang mempunyai masalah untuk dinobatkan sebagai calon bagi pilihan raya kecil Bagan Pinang, Telok Kemang, Negeri Sembilan.
Pada awalnya, UMNO Bahagian Telok Kemang memberikan senarai calon tunggal, iaitu Ketua Bahagian Telok Kemang untuk dipilih bagi mewakili BN mengisi kekosongan kerusi DUN Bagan Pinang berikut kematian penyandangnya dua minggu lalu.
UMNO Bahagian Teok Kemang tentunya tidak mahu ketua bahagian mereka yang telahpun tamat tindakan disiplin setelah didapati terlibat dengan "politik wang" dalam pemilihan jawatan Naib Presiden pada penggal lalu, turut memberikan komen kenapa masyarakat perlu mempertikaikannya jika ia dipilih nanti.
Tan Sri Mohd Isa Samad mengatakan tidak ada sebab kenapa beliau tidak boleh dicalonkan dan bertanding kerana terdapat calon parti pembangkang yang dipenjarakan menjadi calon dan diterima oleh pengundi. Antara contoh yang diberikan ialah Lim Guan Eng yang pernah ditahan di Kemunting, Taiping di bawah ISA dan begitu juga dengan Manoharan, yang bertanding atas pakatan pembangkang dalam pilihan raya umum lalu.
Walau apa pun alasan dan rasional yang dibuat, kita tidak boleh mengambil mudah sikap pengundi muda sekarang. Jiwa dan sikap mereka sudah jauh berbeza dengan apa yang berlaku semasa Tan Sri Isa mula menerajui UMNO Telok Kemang dan menjadi Menteri Besar lebih 20 tahun.
Pengundi muda sekarang lebih cenderung kepada perubahan walaupun sebenarnya perubahan yang diperjuangkan belum tentu menjamin kesenangan dan kemakmuran. Pengundi muda amat memerlukan calon yang dapat dilihat boleh bersama mereka dan berfikir sealiran dengan hakikat bahawa generasi muda tidak mempunyai apa-apa lagi yang perlu dianggap hutang budi dengan pemimpin terdahulu.
Bagi generasi muda, apa yang telah dilakukan oleh pemimpin terdahulu ialah tanggunjawab mereka setelah diamanahkan manakala masa depan mereka harus ditentukan oleh mereka sendiri. Mereka memerlukan kebebasan untuk bertindak dan melakukan apa yang dianggap penting tanpa terlalu banyak disodorkan dengan idealisme lama yang sudah lagi tidak relevan dengan kehendak sekarang dan akan datang.
Berdasarkan sikap sedemikian, maka adalah wajar bekas Perdana Menteri memberikan nasihat bahawa UMNO tidak memilih calon yang mempunyai masalah walaupun dianggap telah selesai kerana semakin ramai pengundi muda menganggap calon pilihan UMNO Bahagian Telok Kemang itu sebagai tidak sesuai walaupun masih belum diletakkan sebagai liabiliti.
Sumbangan besar Tan Sri Isa terhadap masyarakat Telok Kemang memang besar sehingga menjadikannya sebagai destinasi pelancongan yang terkenal. Tetapi sumbangan tersebut hanyalah dianggap sejarah dan memberikan faedah langsung kepada beberapa pihak seangkatan mantan Menteri Besar Negeri Sembilan itu.
Begitu juga dengan teguran Tun Dr. Mahathir terhadap Datuk Seri Samy Vellu. Niat baik Tun Dr. Mahathir ialah untuk melihat bahawa MIC kembali mempunyai pengaruh kerana semakin lama beliau berkuasa, kaum India semakin berpecah oleh sebab kepimpinannya yang tidak sanggup menerima teguran dan dilihat diktator. Ada pihak melihat Datuk Seri Samy Vellu sebagai liabiliti kepada masyarakat India walaupun pernah suatu ketika dahulu dianggap wira.
Akibat terlalu lama berada dipuncak kuasa, Samy Vellu lupa bahawa sudah banyak petanda yang perlu difikirkan untuk mengambil keputusan berhenti. Jika beliau meletakkan jawatan dan memberikan laluan kepada pemimpin pelapis, kedudukannya akan tetap disanjung. Tetapi, jika beliau terpaksa diturunkan, sumbangannya yang dikatakan banyak membela masyarakat India akan tenggelam oleh penyudah yang kurang baik.
Keputusan pemilihan jawatan penting dalam MIC pada 12 September lalu jelas membuktikan bahawa walaupun pemimpin tajaannya menang besar, tidak bermakna tidak ada perpecahan dalam MIC. Jika dianalisis jumlah undi yang diperoleh oleh ketiga calon Timbalan Presiden, jelas membuktikan kekuatan penentangan terhadap Samy Vellu adalah lebih besar apabila undi Sothinathan dan Subramaniam disatukan berbanding yang diterima oleh G. Palanivel.
Jika BN masih mengekalkan Tan Sri Isa sebagai calon atas popularitinya di kalangan pengundi berumur lebih 50 tahun, sumbangan dan hubungan baik dengan penduduk tempatan kerana mudah menawarkan peruntukan semasa menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan, pengundi muda yang membentuk lebih 40 peratus akan membuat kejutan. Itupun terpulang kepada calon pembangkang untuk menentukan calon mereka, kerana ia belum lagi pernah dinilai sumbangannya, orang baru biasanya dianggap lebih baik secara luarannya, seperti mana sesetengah daripada kalangan ahli politik mengidamkan isteri baru walaupun isteri tua telah banyak berjasa.
Kali ini BN jangan lagi membuat kesilapan dalam memilih calon kerana sepanjang 6 pilihan raya kecil yang disertai faktor tersebut menjadi sasaran kempen parti pembangkang. Bermula dengan Kuala Terengganu, calon pilihan BN tidak mendapat restu sebahagian ahli parti dan calon itu sendiri bermasalah "menghormati pengundi."
Calon BN Bukit Selambau juga mempunyai kelemahan apabila terperangkap dengan dakwaan mengambil wang pembeli rumah di Langkawi, yang dijadikan senjata serangan ampuh pihak pembangkang. Begitu juga dengan calon BN Permatang Pasir, walaupun dianggap sebagai proksi Ketua Bahagian, ia terus diserang dengan masalah peribadi dan pergantungan lesen amalan guaman oleh Majlis Peguam Malaysia.
Hanya calon BN bagi Manek Urai mempunyai sedikit kekuatan sehingga PAS tidak dapat menjadikan peribadinya sebagai bahan kempen. PAS sebaliknya menggunakan serangan psikologi dengan menuduh BN menghina "mereka yang tidak mempunyai kelulusan tinggi" yang mampu mengekalkan kemenangan walaupun dengan majoriti 65 undi.
Sentimen menyerang peribadi calon BN merupakan senjata kuat parti pembangkang termasuk sikap penyokong UMNO sendiri yang sukar untuk menerima calon tempatan. Bagi parti pembangkang, sama ada calon tersebut adalah anak tempatan atau dari luar kurang menjadi masalah, yang penting bagi mereka ialah bertanding atas tiket pembangkang dan membawa imej pakatan pembangkang.
Bagi BN walaupun ada parti komponen membantu, sepanjang pilihan raya kecil tidak banyak memperlihatkan kesunguhan parti-parti lain membawa obor yang sama, banyak dilakukan oleh parti yang diwakili oleh calon itu sendiri. Kalau ada pun sokongan hanyalah sebagai ingin memperlihatkan mengambil bahagian dan bukannya dalam satu solidariti yang kuat, kukuh dan bersatu.
BN Negeri Sembilan perlu memikirkan secara mendalam untuk memilih calon pada 29 September nanti kerana kesilapan akan mengakibatkan kehilangan kerusi Bagan Pinang yang dianggap kubu UMNO. Kekalahan juga akan menjadikan kedudukan BN di Negeri Sembilan sedikit tergugat kerana tidak mempunyai perbezaan kerusi yang besar dan akan menjadikan suara pembangkang semakin nyaring .

Sunday, September 20, 2009

SYAWAL:ANTARA RINDU DAN SYAHDU

Syawal telah tiba. Hati dan perasaan terasa amat payah untuk meninggalkan Ramadhan, kerana ianya adalah bulan yang dikatakan penuh berkat. Segala bentuk ancaman dan gangguan digantung sementara kerana Allah SWT mendambakan setiap umat Islam agar dapat melaksanakan puasa dengan selamat dan sejahtera.
Namun, Syawal aalah natijah dari kemenangan sebuah perjuangan. Setiap yang merayakannya merasakan penuh kebanggaan kerana segala cabaran sepanjang Ramadhan dapat di atasi. Menambahkan saham untuk menuju negeri yang abadi, bekalan yang akan dinilai sebagai timbangan amal yang dalam memenuhi tuntutan sebagai manusia yang beragama.
Hati kecil turut terasa, selain kebanggaan atas kejayaan mengatasi cabaran nafsu, Syawal turut menghimpit pilu. Hati dan perasaan seakan tertekan apabila mengingatkan sejarah silam, bahawa adakalanya kita terselebung dengan peristiwa duka.
Peristiwa duka mungkin bagi mereka yang kehilangan yang tersayang atas pelbagai alasan dan kendala. Biarpun begitu, kehidupan tetap diteruskan juga kerana yang tiada tetap tidak akan kembali lagi kecuali kenangan bersamanya. Kita yang masih meneruskan kehidupan akan tetap terkenang, hingga hati dihimpit rasa ngilu apabila sepanjang Syawal ada yang tak kena. Bila setiap harapan terkehel oleh kerana sikap kita sendiri atau ada yang menghalang.
Sepanjang perjalanan merebut peluang meraikan kemenangan, banyak juga yang lupa bahawa malang itu tidak berbau. Korban jalanraya sentiasa menggerunkan kita kerana ada yang lupa bahawa kecuaian boleh membunuh, kelajuan menjadikan nyawa terkorban. Setelah berhari raya, masa pulang turut mencemaskan diri kerana masing-masing terkejar kerana memburu tugas yang bakal menanti.
Namun di keresahan antara rindu dan syahdu, kita sama-samalah saling mengingatkan. Maaf memaafi menjadikan kita tidak lupa bahawa membetulkan kesilapan dan mengakuinya adalah satu sikap yang terbaik. Selamat Hari Raya.

Saturday, September 19, 2009

Samy Vellu satu liabiliti pada BN: Dr Mahathir

PUTRAJAYA: Presiden MIC, Datuk Seri S Samy Vellu akan menjadi liabiliti kepada Barisan Nasional (BN) pada pilihan raya umum akan datang disebabkan kepemimpinannya yang gagal, kata Tun Dr Mahathir Mohamad.

Bekas Perdana Menteri itu berkata, beliau bimbang sokongan rakyat terhadap BN akan merosot dan BN akan menjadi mangsa pula kerana Samy Vellu masih lagi memimpin MIC.

Dalam satu temubual dengan Bernama, Dr Mahathir berkata Samy perlu melepaskan jawatan presiden MIC kerana beliau perlu bertanggungjawab terhadap kegagalan parti itu dalam pilihan raya umum yang lalu, malah beliau sendiri pun kalah.

Kalau kita tengok di negara lain, apabila seseorang pemimpin gagal, dia dengan sendirinya letak jawatan. Kalau di Jepun, dia commit harakiri (bunuh diri). Kita tak suruhlah dia (Samy) commit harakiri.

"You (Samy) gagal pimpin MIC sampai you (Samy) sendiri kalah," katanya.

Mengambil contoh bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jawatan ekoran prestasinya tidak begitu baik, Dr Mahathir berkata: "Samy dia punya prestasi jauh lebih buruk daripda Pak Lah tapi dia tak mahu nak lepas pun jawatan dia.

"Sepatutnya sebelum sampai ke tahap itu, dia (Samy) patut letak jawatan," katanya.

Dr Mahathir berkata beliau berhak menegur sesiapa pun demi kebaikan BN, dan menambah kata: "Pak Lah pun saya tegur, apa Samy Vellu saya tidak boleh tegur?"

Tindakan Dr Mahathir menegur Samy menjelang pemilihan MIC minggu lepas telah dilihat cubaan mencampuri urusan MIC dan ia telah menimbulkan kemarahan seorang anggota perwakilan yang mencadangkan agar gambar bekas Perdana Menteri itu dikalungkan dengan selipar.

Dr Mahathir berkata pemimpin perlu sedar bahawa mereka bukan dapat memegang jawatan secara seumur hidup.

"Ini ditujukan bukan kepada Samy Vellu seorang sahaja kerana ada yang lain pun macam begitu juga," katanya.

Dr Mahathir berkata beliau sendiri hendak meletak jawatan pada 1998 tetapi disebabkan krisis ekonomi dan isu Datuk Seri Anwar Ibrahim, terpaksa terus memimpin negara sehingga 2003.

"Saya letak jawatan bukan bila orang kecam saya. Saya letak jawatan sebab saya duduk lama sangat.

"Pemimpin Malaysia ini belum faham apabila dia gagal, dia patut dengan sendiri letak jawatan, tak payah orang suruh. Bila you gagal, you punya parti gagal. Dia bertanggungjawab," katanya.

Ditanya apakah yang BN boleh buat memandangkan BN mempunyai prinsip tidak campur tangan dalam urusan parti-parti komponennya, Dr Mahathir berkata apabila ia sudah menjadi masalah kepada BN dan jika BN masih tak campur tangan, BN sendiri yang akan menjadi mangsa.

Dr Mahathir berkata pemimpin BN perlu menegur Samy Vellu kerana sebagai pemimpin BN, mereka bukan bertanggungjawab terhadap prestasi parti sendiri sahaja tetapi prestasi BN keseluruhannya.

"Kalau saya tahu seseorang itu akan menyebabkan kekalahan BN, itu sudah menjadi masalah BN. Bukan masalah MIC lagi. Kita tak boleh kata dok tak interfere (campur tangan) saja. Ini urusan BN. Kerana dia, BN kalah.

"Dulu mana ada Hindraf. La ni (sekarang) dah ada berpuluh (kumpulan pendesak masyarakt India). Kerana dialah pasal orang tak mahu dia tapi dia nak jadi presiden lagi.

Dr Mahathir pemimpin yang menggunakan duit, tekanan, salah guna kuasa dan mengugut orang boleh kekal menjadi presiden parti tetapi tidak akan menang dalam pilihan raya.

Mengenai pemimpin pilihan Samy Vellu yang memenangi pemilihan MIC minggu lepas, beliau berkata mereka boleh memenangi pemilihan parti tetapi akan kalah dalam pilihan raya kerana orang ramai tidak akan sokong.

Dr Mahathir juga berkata Samy Vellu kerana tidak memainkan peranan untuk melarang pembinaan kuil tanpa kebenaran walaupun pernah berjanji untuk berbuat demikian.

Samy, kata Dr Mahathir, menjadi popular dahulu kerana beliau (Dr Mahathir) menolongnya.

"Dia nak buat universiti, saya pujuk kerajaan bagi peruntukan RM50 juta dan banyak lagi dia punya projek, saya tolong," kata Dr Mahathir.

Mengimbas tugasnya sebagai Perdana Menteri dahulu, Dr Mahathir berkata beliau terpaksa memujuk orang Melayu supaya membenarkan BN meletakkan calon MIC di kawasan majoriti orang Melayu kerana tidak ada satu kawasan pun di negara ini yang mempunyai majoriti orang India.

"Lebih dari itu, saya juga berusaha supaya calon-calon MIC ini disokong oleh orang Melayu. Tanpa sokongan daripada ahli Umno dan orang Melayu lain, MIC tak boleh menang. Jadi ini khidmat saya kepada MIC.

"Tapi apabila MIC membuat sesuatu yang akan menyebabkan dia tak akan disokong oleh orang India, baik orang Cina, baik orng Melayu, saya perlu tegur," katanya. - Bernama

...Berita Minggu, 20 September 2009

Orang Melayu mudah "cair" bila dipuji

KADANGKALA saya musykil kenapa orang Melayu mudah menjadi ‘cair’ apabila mendengar orang bukan Islam bercakap pasal Islam atau memuji Islam atau memetik satu dua ayat Quran untuk dijadikan hujah sandaran. Misalnya, ucapan beberapa pemimpin pembangkang bukan Islam yang memetik beberapa ayat suci al-Quran dan mahu mengambil pendekatan urus tadbir negeri mengikut cara pemerintahan Umar Abdul Aziz.

Benar, dari satu segi nampak orang bukan Islam cenderung kepada Islam. Tetapi kita perlu ingat adakah mereka ini benar-benar mahu beriman atau percaya kepada al-Quran atau sekadar lakonan semata-mata untuk mengaburi mata orang Melayu Islam? Saya cukup yakin bahawa golongan ini sudah dapat membaca dan memahami psikologi orang Melayu. Mungkin orang Melayu boleh memberikan jawapan apakah mereka sebenarnya sudah memahami psikologi mereka?

Orang Melayu mudah ‘cair’. Mereka biasanya mudah berasa terpesona dan terpegun bila ada orang lain yang memuji bangsa dan agama mereka. Justeru, mereka akan bermati-matian mempertahankannya tanpa menoleh ke belakang. Mereka akan mendabik berkata ‘tengok orang bukan Islam pun nakkan Islam, sedangkan orang Islam sendiri menolak Islam’.

Lanjutan itu, mereka akan menjaja ke mana sahaja kata-kata ini, bahkan sanggup menolak rakan seagama yang sanggup menghulurkan tangan untuk berbaik-baik. Huluran tangan rakan seagama ini bukan sahaja ditolak mentah-mentah, tetapi dijawab dengan andaian-andaian negatif dan prejudis. Mereka rela bekerjasama dengan orang bukan Islam daripada orang Islam sendiri.

Kita tidak pernah belajar atau mahu belajar dari sejarah, bila berhadapan dengan golongan seperti musang berbulu ayam ini. Pengalaman telah banyak mengajar kita. Mereka ini tidak pernah bersetuju dengan Islam apatah lagi agenda untuk menegakkan negara Islam dan hukum Islam. Penolakan mereka selama ini amat jelas. Tidakkah kita pernah mendengar kata-kata “Langkah mayat aku dulu jika mahu menegakkan negara Islam”, " Malaysia mesti kekal menjadi negara sekular”, “Negara Malaysia bukan kepunyaan orang Melayu”, “Melayu adalah juga pendatang” dan berbagai-bagai kenyataan yang menyakitkan.

Tidakkah orang Melayu sedar akan agenda mereka? Apakah kita tidak takut dengan ancaman golongan ini terhadap agama kita? Tidakkah kita terfikir bahawa parti ini amat baik dengan parti yang memerintah negara Singapura yang merupakan pecahannya? Bagaimana suatu hari nanti, mereka berpakat-pakat untuk melemahkan kita?

Tidakkah kita mengambil pengajaran daripada tindak-tanduk Singapura hari ini yang amat mencurigakan. Cukuplah dengan kita telah kehilangan Pulau Batu Putih dan ruang udara kita sentiasa dicerobohi. Itu belum termasuk kolam takungan air di Johor yang dikawal rapi oleh tentera Singapura sehingga kita sendiripun tidak boleh masuk. Tidak ketinggalan, tanah-tanah negara kita yang telah tergadai ke tangan mereka. Pendek kata, Singapura tidak mahu sama sekali berkongsi dengan kita. Mereka amat ultra kiasu. Sesuatu yang menggugat kepentingan mereka akan ditentang habis-habisan seperti isu perjanjian air, merobohkan Tambak Johor dan menggantikannya dengan jambatan bengkok.

Berbalik kepada isu parti pecahan yang memerintah Singapura hari ini, apakah benar-benar mereka ingin atau akan melaksanakan pemerintahan Umar Abdul Aziz apabila mereka berkuasa nanti? Adakah pemerintahan Umar Abdul Aziz benar-benar akan dilaksanakan? Bagaimana dengan nilai-nilai kehidupan beragama yang dilaksanakan oleh Umar Abdul Aziz? Pernahkah golongan ini mempamerkan nilai-nilai agama tersebut?

Saya diserang dan dikecam habis-habisan oleh golongan ini, semata-mata kerana saya mempertahankan larangan berzina dan arak. Bagi mereka itu adalah hak asasi manusia. Bagi mereka hak asasi manusia mesti dipertahankan berbanding dengan hak Tuhan Yang Maha Esa. Adakah ini corak pemerintahan Umar Abdul Aziz?

Kita jangan tertipu dengan golongan ini. Jika mereka benar-benar mahu laksanakan corak pemerintahan Umar Abdul Aziz, sudah lama parti ini akan melantik rakan sekutunya, yang dikatakan memperjuangkan Islam di salah sebuah negeri yang diperintahnya sebagai exco. Ini kerana, rakan sekutunya memang sudah terkenal dengan imej ‘bersihnya’ seperti kelihatan seolah-olah ‘Umar Abdul Aziz’! Tetapi di manakah kedudukan rakan sekutunya itu di negeri tersebut? Pada saya, mereka tidak pernah suka pada dasar Islam yang dibawa rakannya itu. Mereka amat prejudis sesama sendiri walaupun berada dalam satu pakatan. Bermakna, mereka juga prejudis terhadap Islam. Itu amat jelas sekali. Saya tidak perlu mengajar rakan sekutunya itu kerana sudah terang lagi bersuluh. Sikap biadab mereka berkaitan isu arak dan tuduhan mereka terhadap Jamaah Islah Malaysia sebagai pelampau agama sudah menunjukkan belang mereka yang sebenar. Banyak lagi contoh lain tentang kebiadabannya terhadap Islam.

Terhakis

Umar Abdul Aziz sentiasa memperkasakan identiti Islam di dalam pemerintahannya. Apakah identiti Islam dipelihara di negeri yang diperintah oleh golongan kiasu ini? Apa yang saya tahu identiti Melayu dan Islam semakin terhakis di negeri yang diperintahnya. Contoh kecil, nama-nama papan tanda, medan selera atau nama bangunan sudah langsung tidak mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Saya tidak menyatakan kerajaan dahulu lebih baik? Tetapi jika kita benar-benar mahu mengikuti Umar Abdul Aziz, sudah tentu kita perlu tunjukkan yang kita lebih baik berbanding sebelumnya. Sebab Umar Abdul Aziz hebat integritinya, tetapi Umar tidak pernah mengenepikan identiti bangsa Arab Islam selaku penduduk asal. Bahasa al-Quran diperkasakan di mana-mana sahaja. Bagaimana pula dengan Malaysia sebagai sebagai sebuah negara yang berasal daripada Tanah Melayu? Adakah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan terpelihara?.

Perlu dingatkan bahawa Umar Abdul Aziz tidak mementingkan kekayaan dan kemegahan dan memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Walaupun mendapat sokongan yang tidak berbelah bahagi rakyat, beliau menggalakkan rakyat supaya memilih khalifah yang baru sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan pemerintahannya. Umar juga membahagikan tanah jajahan Umayah kepada rakyat dan amat jarang menerima hadiah kerana takut dirasuah. Beliau juga mendesak kaum keluarganya supaya mendermakan barang kemas kepada perbendaharaan awam.

Umar menolak sikap pemerintah yang selalu melantik pegawainya untuk mengawasi rakyat. Tetapi Umar melantik rakyat untuk mengawasi diri dan kelakuannya. Jika rakyat mendapati beliau melakukan kesalahan, Umar Abdul Aziz meminta dibimbing atau dihalang daripada melakukan kesalahan tersebut.

Saya harap umat Islam tidak merasa ditipu dengan penonjolan pemerintahan Umar Abdul Aziz oleh golongan kiasu ini. Apakah kita masih belum mengenali isi hati dan hati budi mereka setelah 52 tahun merdeka? Adakah kita boleh bekerjasama dengan orang sebegini, bila mana mereka digalakkan memakai songkok ketika pembukaan Parlimen di hadapan sultan, golongan ini menolak mentah-mentah? Apatah lagi untuk memakai baju Melayu?

Tidakkah kita sedar bahawa selama ini, golongan inilah yang paling kuat menentang Islam atau negara Islam. Lihatlah sejarah penentangan mereka terhadap hukum Islam dan perisytiharan negara Islam oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamed suatu ketika dahulu. Perisytiharan negara Islam ketika itu hanya pada nama sahaja, bukan pelaksanaan hukum yang sebenar. Jika benar-benar hukum Islam dilaksanakan, bagaimanakah gelagat mereka agaknya? Persoalannya, adakah corak pemerintahan Umar Abdul Aziz tidak berasaskan Islam? Soalan-soalan ini hanya boleh dijawab oleh golongan kiasu ini?

Rakan sekutu mereka dalam pakatan selalu berhujah, itu pandangan generasi lama atau generasi tua. Generasi baru tidak sebegitu pemikirannya. Setelah mengkaji parti kiasu ini sekian lama, saya tidak nampak ada perbezaan antara generasi baru dan lama. Sama sahaja. Jika perjuangannya adalah Malaysian Malaysia seperti mana yang diperjuangkan oleh Parti Tindakan Rakyat (PAP), sampai bila-bila saya tidak akan percaya.

Justeru, jangan perjudikan masa depan negara demi mencapai kepentingan masa kini. Apa berlaku pertembungan antara kepentingan masa depan dengan masa kini, maka kepentingan masa depan mesti diutamakan. Begitu juga dengan kepentingan masa depan dan kepentingan parti atau etnik, maka masa depan negara mesti diutamakan. Sama juga halnya apabila kepentingan agama bertembung dengan kepentingan bangsa, maka agama perlu didahulukan.

Biarkan

Jangan biarkan diri kita dipermainkan atau diperkotak-katikkan. Jangan jadi hamba di bumi sendiri. Tetapi bangunlah, bangunlah mempertahankan yang hak tanpa menafikan hak orang lain. Jika tidak, satu hari nanti kita akan menyesal. Ketika itu saya bimbang sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Sebelum ia berlaku, marilah kita merapatkan saf dan merenungkan kembali masa depan kita dan Islam.

Janganlah gunakan nama Umar Abdul Aziz sekadar untuk memenangi hati orang Melayu yang mudah ‘cair’. Orang Melayu hari ini bukannya bodoh. Mereka sudah celik dengan taktik kotor ini. Kembalilah kepada fitrah. Sesungguhnya, hari kemenangan ini menjanjikan kepada kita, yang hak itu tetap hak dan batil itu tetap batil. Sempena Hari Raya Aidilfitri ini, kembalilah kita menghayati manusia fitrah yang bersih dari dosa dan noda dengan mengkaji kesucian agama Islam sendiri, sebelum ‘terlebih’ mempercayai orang lain. Saya bimbang kita akan tertipu dengan permainan silap mata ini. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Selamat Menyambut Hari Raya Aidil Fitri, Maaf Zahir Batin, sepanjang membaca tulisan saya di akhbar ini.

.....Mingguan Malaysia, 20 September 2009